You are here

kvalita vzduchu

Měření podmínek prostředí s Raspberry Pi a Pimoroni Enviro+

Měření teploty, vlhkosti, tlaku, osvětlení, koncentraci plynů pro Raspberry Pi? Navíc s vlastním malým LCD pro funkci i bez externího displeje? To umožňuje malinkatá rozširující pHAT deska Pimoroni Enviro+Air Quality a i hotové připravené Python programy pro rychlé zprovoznění.

Aplikace Comfy zvýší bezpečnost a efektivitu provozu kanceláří

Aplikace pomůže s návratem zaměstnanců do kanceláří a sdílených pracovišť v režimu tzv. nového normálu. Usnadní plánování a bezpečnější a příjemnější pobyt v kancelářích, nabízí detailní analytiku, která slouží k optimalizaci uspořádání prostor budovy a snížení provozních nákladů.

 

Integrace senzorů plynu pro monitorování kvality ovzduší

Domácí a průmyslové monitorovací systémy vzduchu již dlouho používají ověřené technologie snímání plynu jak pro monitorování kvality životního prostředí, tak pro detekci úniku nebezpečných plynů. Tyto senzory plynu však zabírají relativně velkou plochu, spotřebovávají hodně energie, nejsou schopny vlastní diagnostiky a chybí jim potřebná konektivita pro připojení do internetu věcí. Řešením je použití integrovaných senzorů plynu od ověřených výrobců polovodičových součástek.

Pages