You are here

HWPortal-SensDesk

Uživatelské role a Permition groups na HWPortal.cz

Kvalitní systém řízení oprávnění a přístupu k datům je poslední dobou stále důležitějším požadavkem při nasazování jakéhokoliv systému, a to nejen kvůli ochranně dat, ale také pro přehlednější práci s portálem. V HWportal.cz k tomu slouží dva prvky. Uživatelské role, které určují, na jaké operace má daný uživatel právo a pak Permition groups, které určují, ke kterým datům má uživatel přístup.

Šablony HWPortal.cz: Udělejte své alarmové zprávy čitelnými i pro Vaše podřízené

HWPortal umožňuje  vytvoření uživatelsky přívětivých zpráv, ze kterých jde jednoznačně poznat co a kde se stalo. Pro zachování zákaznické kompatibility byla na HWportal přidána funkce šablon, které umožní přizpůsobit si zprávy dle potřeb uživatelů.

Pages