You are here

Komponenty

Univerzální měřící SoC obvod Teridian 71M8100

Mimo kompletní integrované obvody firmy Teridian pro měření spotřeby el. energie, uvedené v článku "Integrované obvody Teridian pro měření spotřeby el. energie", je tak trochu bokem v nabídce ukryt i univerzální měřící obvod 71M8100 pro zpracování slabých signálů z snímačů neelektrických veličin (Process Instrumentation), typicky tenzometrů nebo odporových senzorů teploty.

Pages