You are here

ethernet

Osobní sítě - Bluetooth a IEEE 802.15

Vedle probraných bezdrátových lokálních sítí WLAN WiFi, existují také bezdrátové osobní sítě určené

pro komunikaci na krátkou vzdálenost mezi pevnými i pohyblivými komunikačními zařízeními v rámci osobního prostoru =

cca 10m. Typickým reprezentantem je Bluetooth, ale existují i jiné. Všechny se vyznačují malými nároky na napájení a

také nižší přenosovou rychlostí.

Ethernut - nová dimenze embedded ethernetu..

Článek představuje projekt Ethernut, který je kompletním řešením embedded Ethernetu s kompletními

zdrojovými kódy atd.. Projekt obsahuje RTOS, TCP STACK, souborový systém a mnopho dalšího.. Tento úvod popisuje

strukturu použitého hardwarového a softwarového řešení. V závěru ukazujeme možnosti projektu při implementaci v

oblasti embedded ethernetu.

Programovatelný konvertor Ethernet<->RS-232/485

Potřebujete připojit své stávající zařízení na Ethernet, ale chte aby podporovalo váš speciální

protokol ? Potřebujete mu vdechnout možnost programovatelné inteligence ? Nepotřebujete speciální vývojový systém,

ani jednotku v ceně na 10.000 Kč. Web51 naprogramujete ve známém assembleru x51, s implementací protokolu vám

případně pomůžeme a výsledná cena konvertoru bude víc než zajímavá.

Základní pojmy problematiky připojování autonomních zařízení do sítě.

Propojování dosud na sobě nezávislých zařízení a vytváření z nich inteligentní celky je trendem,

který hýbe současným světem IT technologií. Dobrým příkladem tohoto trendu je průmyslový provoz, nebo inteligentní

dům. K připojení zařízení do sítě je však třeba použít hardwarové a softwarové řešení.

Pages